Onderzoek

Wat is het doel van de studie?

Het doel van het onderzoek is de effectiviteit van aanvullende HAIP chemotherapie na de operatie te onderzoeken in de Nederlandse situatie.

Welke behandeling wordt onderzocht?

We onderzoeken de behandeling met chemotherapie (floxuridine) rechtstreeks in het bloedvat naar de lever. De patiënt krijgt de chemotherapie nadat de chirurg eerst de uitzaaiingen in de lever heeft verwijderd. Tijdens deze operatie plaatst de chirurg een onderhuidse pomp die verbonden is met het bloedvat naar de lever. Hierdoor komt er vrijwel geen chemotherapie in de rest van het lichaam en zijn de bijwerkingen beperkt. Deze behandeling met chemotherapie direct in de lever via een pomp is nieuw in Nederland. Deze methode is ontwikkeld in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York. Patiënten die in MSKCC deze behandeling hebben ondergaan, leven gemiddeld twee jaar langer. Deze resultaten zijn veelbelovend maar moeten nog bevestigd worden in Nederland.

Wat is de opzet van het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In de eerste studie wordt de haalbaarheid en veiligheid van de behandeling onderzocht in 10 patiënten. Het doel van dit onderzoek is om de logistieke knelpunten rondom de behandeling te identificeren.

Hierna zal er een groter onderzoek worden gestart, de PUMP studie, waarbij de effectiviteit van de behandeling zal worden onderzocht. Aan deze studie kunnen 230 patiënten meedoen. Het betreft een gerandomiseerd onderzoek, dit betekent dat er twee groepen zullen worden gevormd door middel van loting. De helft van de patiënten krijgt naast de standaard operatie waarbij de uitzaaiingen in de lever worden verwijderd ook aanvullende chemotherapie via de pomp. Alle patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen ook de behandeling en controles zoals die nu standaard zijn in Nederland.

Wie komen er in aanmerking voor de studie?

Of u kunt deelnemen aan de studie is afhankelijk van de uitgebreidheid van de kanker. De uitzaaiingen moeten beperkt zijn tot de lever en met een operatie weg te halen zijn. Overleg met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor de studie. Uw specialist kan u verwijzen voor een second opinion.

Wat wordt er van u verwacht?

Bij deelname aan de studie vragen wij u de gemaakte afspraken en instructies zo zorgvuldig mogelijk na te komen en ons op de hoogte te houden van eventuele veranderingen in uw gezondheidstoestand.

Waar wordt de studie uitgevoerd?

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut. De deelnemende centra van de haalbaarheidsstudie zijn het Erasmus MC Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek. De deelnemende centra van de gerandomiseerde studie, de PUMP studie, zijn: het Erasmus MC Kanker Instituut, het Antoni van Leeuwenhoek, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Universiteit Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht).

Onze specialisten

Wanneer begint de studie?

De pilot studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsings Commissie en is open voor inclusie. De eerste patiënten zullen naar verwachting in december 2017 worden behandeld.

Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

Meer informatie over de studie kunt u terugvinden in de patiëntinformatie brief of neem contact met ons op voor meer informatie.

 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo