Onderzoek - Uitzaaiingen van darmkanker in de lever

Uitzaaiingen van darmkanker in de lever: PUMP studie

Wat is het doel van de studie?

Het doel is de effectiviteit van aanvullende chemotherapie via de chemopomp na de operatie te onderzoeken.

Welke behandeling wordt onderzocht?

We onderzoeken de behandeling met chemotherapie (floxuridine) rechtstreeks in het bloedvat naar de lever. De patiënt krijgt de chemotherapie nadat de chirurg eerst de uitzaaiingen in de lever heeft verwijderd. Tijdens deze operatie plaatst de chirurg een onderhuidse chemopomp die verbonden is met de slagader naar de lever. Hierdoor komt er vrijwel geen chemotherapie in de rest van het lichaam en zijn de bijwerkingen beperkt. Deze behandeling met chemotherapie direct in de lever via een chemopomp is nieuw in Nederland en is ontwikkeld in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York.

Wat is de opzet van het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In de eerste studie wordt de haalbaarheid en veiligheid van de behandeling onderzocht. Het doel van dit onderzoek is om de logistieke knelpunten rondom de behandeling te identificeren.

Vervolgens wordt het grotere onderzoek (PUMP studie) gestart, waarbij de effectiviteit van de behandeling zal worden onderzocht. Aan deze studie kunnen 230 patiënten meedoen. Het betreft een gerandomiseerd onderzoek, dit betekent dat er twee groepen zullen worden gevormd door middel van loting. De helft van de patiënten krijgt naast de standaard operatie waarbij de uitzaaiingen in de lever worden verwijderd ook aanvullende chemotherapie via de chemopomp. Alle patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen ook de behandeling en controles zoals die nu standaard zijn in Nederland.

Wie komen er in aanmerking voor de studie?

Of u kunt deelnemen aan de studie is afhankelijk van de uitgebreidheid van de kanker. De uitzaaiingen moeten beperkt zijn tot de lever en met een operatie weg te halen zijn. Overleg met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor de studie. Uw specialist kan contact met ons opnemen en u verwijzen naar een van de deelnemende ziekenhuizen.

Wat wordt er van u verwacht?

Bij deelname aan de studie vragen wij u de gemaakte afspraken en instructies zo zorgvuldig mogelijk na te komen en ons op de hoogte te houden van eventuele veranderingen in uw gezondheidstoestand.

Waar wordt de studie uitgevoerd?

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut. De overige deelnemende centra zijn het Antoni van Leeuwenhoek, het Amsterdam UMC (AMC), het UMC Utrecht en het IJsselland Ziekenhuis.

Onze specialisten

Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

Meer informatie over de studie kunt u terugvinden in het patiënteninformatie formulier of neem contact met ons op voor meer informatie.

 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo