Voor verwijzers - Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wanneer gaan de studies van start?

De PUMP pilot studie en de PUMP studie zijn geopend. De komende maanden zullen de voorbereidingen voor de PUMP 2 studie voor patiënten met niet-resectabele cholangiocarcinoom worden afgerond.

Waarom wordt er voor de PUMP studie gekozen voor de subgroep patiënten met een Clinical Risk Score (CRS) van 0-2 zonder extrahepatische ziekte?

Recent onderzoek van Dr. B. Groot Koerkamp in het Journal of Clinical Oncology (J Clin Oncol. 2017 Jun 10;35(17):1938-1944) laat zien dat juist in deze subgroep de effectiviteit van HAIP chemotherapie het grootste lijkt te zijn. In de retrospectieve analyse waarbij 2368 patiënten die in de periode van 1992 tot 2012 een resectie hebben ondergaan voor colorectale levermetastasen was het verschil in overleving 2 jaar. (67 maanden met HAIP chemotherapie (n=785) versus 44 maanden zonder HAIP chemotherapie (n=1583, P<0.001)). Bij patiënten met een CRS 0-2 was dit verschil 3 jaar (89 maanden met HAIP chemotherapie versus 53 zonder HAIP chemotherapie, P<0.001). Voor de pilot studie is geen restrictie aan de CRS gegeven om de inclusie en haalbaarheid van de pilot te vergroten.

Op welk moment wordt de CRS voor inclusie bekerend?

De CRS wordt berekend preoperatief voor randomisatie. Indien patiënten zijn voorbehandeld met inductiechemotherapie dan zullen de waardes voor inductiechemotherapie worden gebruikt voor het berekenen van de CRS. Indien er peroperatief een groter aantal CRLM of grotere CRLM worden gevonden dan verandert de CRS niet.

Hoe wordt de CRS berekend in de PUMP studie bij een gelijktijdige resectie van de primaire tumor en de levermetastase(n)?

Preoperatief zal in deze situatie de klierstatus van de primaire tumor nog ontbreken. De klierstatus zal dan niet worden meegeteld in de CRS. Het kan dus voorkomen dat de CRS postoperatief uit komt op een CRS van 3, deze patiënten zullen niet worden geëxcludeerd.

Wordt de behandeling in meerdere centra in Nederland beschikbaar gemaakt?

Er is bewust gekozen om in de beginfase met een klein aantal centra te starten. De behandeling vereiste specifieke expertise en training van een multidisciplinair behandelteam, daarom wordt de behandeling gecentraliseerd ingevoerd. Mocht uw centrum interesse hebben in deelname aan de studie, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via pump@erasmusmc.nl. Er zal tijdens het verloop van de studie worden overwogen of het aantal deelnemende centra kan worden uitgebreid. Onder verwijzerinformatie kunt u informatie vinden over het verwijzen van patiënten voor de behandeling.

De chemopomp

Kan de chemopomp door iedereen worden aangeprikt of moet hiervoor een training voor zijn gevolgd?

Het aanprikken van de chemopomp dient alleen door getrainde verpleegkundigen of onderzoekers te worden verricht.

Welke materialen worden gebruikt voor het aanprikken van de chemopomp?

Gebruik altijd bijgeleverde naalden van de fabrikant voor het aanprikken van de chemopomp en de side-port. Er zijn hiervoor protocollen beschikbaar. Alternatieve naalden kunnen schade aan het siliconen lumen veroorzaken.

Waar wordt de side port van de chemopomp voor gebruikt?

Het aanprikken van de side port is nodig bij de technetiumscan, ook wel een flowstudie genoemd. Via de side port kan direct worden geflushed. Het reservoir is hiervoor niet geschikt.

Is het mogelijk om bloed af te nemen via de side port?

Het is niet mogelijk om te aspireren via de side port, pogingen kunnen schade aan de chemopomp en katheter veroorzaken waardoor de behandeling mogelijk gestaakt moet worden.

Is de chemopomp compatibel met de MRI?

Een MRI tot 3 Tesla heeft geen effecten op de werking van de chemopomp. Minimale distorsies van het MRI beeld zijn mogelijk afhankelijk van de MRI instellingen en doelgebied van de MRI.

Wat gebeurt er met de chemopomp na het einde van de behandeling?

Op wens van de patiënt kan de chemopomp met een kleine ingreep worden verwijderd. Hier is geen laparotomie nodig maar een kleine incisie over het litteken bij de pomppocket. De katheter wordt onderbonden.

Waar kunnen patiënten en verwijzers terecht met aanvullende vragen over de behandeling?

Patiënten kunnen worden verwezen naar de website. Indien u een patiënt wilt doorverwijzen of vragen hebt over de studie dan kunt u direct contact opnemen met het onderzoeksteam via pump@erasmusmc.nl. Daarnaast kunt u bij verwijzersinformatie aanvullende informatie vinden voor het verwijzen van patiënten naar deelnemende centra.