De Chemopomp

Historie

Lokale chemotherapie via de chemopomp is in het begin van de jaren 90 ontwikkeld in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York. Het wordt ook wel Hepatic Arterial Infusion Pump (HAIP) chemotherapie genoemd. De grondlegger van de behandeling is Dr. Nancy Kemeny, medisch oncoloog in het MSKCC. In het MSKCC zijn inmiddels meer dan 1000 patiënten behandeld met HAIP chemotherapie.

Het chemotherapeuticum dat wordt gebruikt bij HAIP chemotherapie is floxuridine. Het unieke van HAIP chemotherapie is dat de floxuridine met een chemopomp via slangetje direct in de leverslagader wordt toegediend. Hierdoor is het effect van de chemotherapie op de tumoren maximaal en komt er nauwelijks chemotherapie buiten de lever en zijn er bijna geen bijwerkingen.

De veiligheid van de chemopomp is met meerdere wetenschappelijke publicaties aangetoond, waarbij er een patiëntspecifiek doseringsschema is ontwikkeld. HAIP chemotherapie is in de Verenigde Staten maar in een beperkt aantal centra beschikbaar. Dit komt doordat voor de uitvoering van de behandeling specifieke kennis nodig is die door training moet worden overgebracht. Daarnaast moeten de juiste faciliteiten aanwezig zijn voor de uitvoering van de behandeling. In het MSKCC worden patiënten met uitzaaiingen van darmkanker in de lever en patiënten met galwegkanker behandeld met de chemopomp.

Leveruitzaaiingen van darmkanker

Onderzoek uitgevoerd door oncologisch chirurg Dr. Bas Groot Koerkamp laat veelbelovende resultaten zien van HAIP chemotherapie. Het onderzoek dat in de Verenigde Staten is verricht, omvat een groep van 2368 patiënten die de afgelopen 20 jaar zijn geopereerd aan uitzaaiingen van darmkanker in de lever in het MSKCC. Van deze groep patiënten hebben 785 patiënten aanvullende HAIP chemotherapie met floxuridine na de operatie gehad. De patiënten die aanvullend met de chemopomp werden behandeld leefden gemiddeld 2 jaar langer met de chemopomp. Deze resultaten moeten echter worden bevestigd met nieuw onderzoek in Nederland. Pas dan is het mogelijk dat de therapie voor iedereen buiten studieverband om in Nederland beschikbaar wordt.

Galwegkanker in de lever

Galwegkanker in de lever is de tweede meest voorkomende vorm van kanker in de lever. Galwegkanker in de lever uit zich vaak pas laat waardoor ongeveer 85% van de patiënten niet geopereerd kunnen worden. De overleving is dan vaak slecht. Zonder behandeling is de overleving 5 maanden. Chemotherapie via een pil of het infuus, ook wel systemische chemotherapie, heeft de overleving verbeterd tot gemiddeld 12 maanden.

Systemische chemotherapie is de standaardbehandeling in Nederland. Slechts enkel studies hebben de effectiviteit van de chemopomp onderzocht bij patiënten met galwegkanker in de lever. Omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat systemische chemotherapie overlevingswinst geeft van ongeveer 7 maanden ten opzichte van geen behandeling, wordt de chemotherapie via de chemopomp tegelijkertijd gegeven met systemische chemotherapie. De overleving is dan ongeveer 1 jaar extra. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van systemische chemotherapie. Ook deze resultaten moeten eerst worden uitgezocht met onderzoek in Nederland.

Beschikbaarheid van de chemopomp

De chemopomp is op dit moment in Nederland alleen beschikbaar in studieverband. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om patiënten buiten een studie met een chemopomp te behandelen.

De eerste studie is bedoeld voor patiënten met operabele uitzaaiingen van darmkanker in de lever. Het gaat hierbij om patiënten die voor de eerste keer geopereerd worden aan uitzaaiingen in de lever. Uit eerdere studies weten we dat helaas 80% van deze patiënten terugkomst van de kanker krijgt, dit worden ook wel recidieven genoemd. Bij de helft van deze patiënten komt de kanker terug in de lever. Op dit moment is er in Nederland hiervoor geen standaardbehandeling beschikbaar om dit te voorkomen.

Het doel van onze studie is het voorkomen van de recidieven in de lever en daarmee de overleving van patiënten te verbeteren. De achterliggende gedachte is dat HAIP chemotherapie de resterende minuscule uitzaaiingen vernietigd die bij de operatie niet met het blote oog te zien waren.

De tweede studie is voor patiënten met niet-operabele galwegkanker in de lever. Het effect van de huidige chemotherapie op de tumor en de overleving van de patiënten is helaas klein. Wij geven een extra behandeling naast de gebruikelijke chemotherapie met als doel de tumor kleiner te maken. Daarmee proberen we de kwaliteit van leven te verbeteren en de overleving te verlengen. Soms kan de tumor uiteindelijk toch middels een operatie weggehaald worden. Het laatstgenoemde is echter uiterst zeldzaam.

In de toekomst zullen er ook studies worden verricht om de effectiviteit van de chemopomp te onderzoeken voor patiënten met inoperabele uitzaaiingen in de lever van darmkanker.

Praktische informatie Het doel van de studie

 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo