Voor verwijzers – PUMP-III studie

PUMP-III studie

De PUMP III studie is multicenter fase 2 cohort onderzoek, waarbij de effectiviteit van adjuvant HAIP chemotherapie na resectie van recidiverende colorectale levermetastasen wordt onderzocht in Nederland. Deze studie is bedoeld voor patiënten met resectabele colorectale levermetastasen (CRLM) na eerdere lokale behandeling voor levermetastasen.

Doel van de studie

Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat adjuvante HAIP chemotherapie een effectieve behandeling is na resectie van CRLM in patiënten met recidief CRLM zonder extrahepatische metastasen.

Voornaamste in- en exclusiecriteria

Voor de volledige in- en exclusiecriteria verwijzen wij u naar het onderzoekprotocol (hoofdstuk 4).

Inclusiecriteria

 • 18 jaar of ouder
 • ECOG performance score van 0 of 1
 • Histologisch bewezen colorectaal carcinoom
 • Recidief CRLM
 • Radiologisch bewezen colorectale levermetastasen na eerdere lokale behandeling in de lever voor CRLM
 • Technisch mogelijk de chemopomp katheter te plaatsen op basis van CT of MRI met adequate arteriële fase
 • Adequaat bloedbeeld, nierfunctie, leverfunctie en stolling

Exclusiecriteria

 • Aanwezigheid van (voorgeschiedenis van) extrahepatische ziekte
 • Residu van ziekte in de lever (lokaal leverrecidief <6 maanden na vorige leverresectie)
 • Bekende DPD deficiëntie
 • Zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven
 • Ernstige comorbiditeit
 • Elke psychologische, familiaire, sociologische of geografische omstandigheid die mogelijk compliance met het studie protocol en follow-up schema hindert