Onderzoek - Uitzaaiingen van darmkanker in de lever

Uitzaaiingen van darmkanker in de lever

Er zijn twee onderzoeken met de chemopomp die uitzaaiingen van darmkanker in de lever behandelen.


PUMP I studie: operabele leveruitzaaiingen

Wat is het doel van de studie?

Het doel is de effectiviteit van aanvullende chemotherapie via de chemopomp na de operatie te onderzoeken.

Welke behandeling wordt onderzocht?

We onderzoeken de behandeling met chemotherapie (floxuridine) rechtstreeks in het bloedvat naar de lever. De patiënt krijgt de chemotherapie nadat de chirurg eerst de uitzaaiingen in de lever heeft verwijderd. Tijdens deze operatie plaatst de chirurg een onderhuidse chemopomp die verbonden is met de slagader naar de lever. Hierdoor komt er vrijwel geen chemotherapie in de rest van het lichaam en zijn de bijwerkingen beperkt. Deze behandeling met chemotherapie direct in de lever via een chemopomp is nieuw in Nederland en is ontwikkeld in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York.

Wat is de opzet van het onderzoek?

De PUMP pilot studie is reeds afgerond en kunt u vinden op de pagina ‘publicaties. In deze studie onderdeel werd de haalbaarheid en veiligheid van de behandeling onderzocht.

Lees verder

In de PUMP I studie voor operabele leveruitzaaiingen van darmkanker, wordt de effectiviteit van de behandeling onderzocht. Aan deze studie kunnen 230 patiënten meedoen. Het betreft een gerandomiseerd onderzoek, dit betekent dat er twee groepen zullen worden gevormd door middel van loting. De helft van de patiënten krijgt naast de standaard operatie waarbij de uitzaaiingen in de lever worden verwijderd ook aanvullende chemotherapie via de chemopomp. Alle patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen ook de behandeling en controles zoals die nu standaard zijn in Nederland.

Wie komen er in aanmerking voor de studie?

Of u kunt deelnemen aan de studie is afhankelijk van de uitgebreidheid van de kanker. De uitzaaiingen moeten beperkt zijn tot de lever en met een operatie weg te halen zijn. Overleg met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor de studie. Uw specialist kan contact met ons opnemen en u verwijzen naar een van de deelnemende ziekenhuizen.

Wat wordt er van u verwacht?

Bij deelname aan de studie vragen wij u de gemaakte afspraken en instructies zo zorgvuldig mogelijk na te komen en ons op de hoogte te houden van eventuele veranderingen in uw gezondheidstoestand.

Waar wordt de studie uitgevoerd?

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut. De volgende centra zijn (binnenkort) open voor inclusie van patiënten: Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam UMC, UMC Utrecht, IJsselland Ziekenhuis, Isala, Amphia, LUMC, Medisch Spectrum Twente, UMC Groningen en Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Onze specialisten

Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

Meer informatie over de studie kunt u terugvinden in het patiënteninformatie formulier of neem contact met ons op voor meer informatie.

PUMP-IT studie: niet-operabele leveruitzaaiingen

Deze studie is afgerond. Bij 31 patienten is een chemopomp geplaatst. Een deel van de patienten wordt nog behandeld en zal vervolgd worden. Nadien zullen de resultaten verzameld en gepubliceerd worden.

Wat is het doel van de studie en welke behandeling wordt onderzocht?

Doel van dit onderzoek is het vaststellen van de haalbaarheid en veiligheid van een nieuwe behandelstrategie voor patiënten met leveruitzaaiingen van darmkanker die met chemotherapie behandeld moeten worden. In deze studie wordt onderzocht of het mogelijk is om naast de standaardchemotherapie via het infuus ook plaatselijke chemotherapie direct in de lever toe te dienen door middel van een chemopomp die middels een operatie onder de huid wordt geplaatst.

Het hoofddoel van dit onderzoek is het aantonen of deze combinatiebehandeling haalbaar is en of het merendeel van de patiënten minimaal twee gecombineerde chemokuren kan krijgen. Daarnaast onderzoeken wij de veiligheid van deze gecombineerde chemotherapie behandeling en willen wij ook onderzoeken welke invloed de studiebehandeling heeft op uw kwaliteit van leven. Hiervoor zullen we u vragen om gedurende uw behandeling enkele vragenlijsten in te vullen.

Antoni van Leeuwenhoek

Wat is de opzet van het onderzoek?

Het onderzoek is opgezet door het Antoni van Leeuwenhoek in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum. Er kunnen 31 personen in Nederland meedoen aan dit onderzoek. In deze studie krijgen alle patiënten de chemopomp behandeling. Er wordt dus niet door loting bepaald wie de chemopomp behandeling wel en niet krijgen. Alle patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen ook de behandeling en controles zoals die nu standaard zijn in Nederland.

Wie komen er in aanmerking voor de studie?

Patiënten met uitzaaiingen van darmkanker naar de lever waarvoor zij chemotherapie via het infuus moeten krijgen. Of u kunt deelnemen aan de studie is afhankelijk van meerdere factoren. Overleg met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor de studie. Uw specialist kan contact met ons opnemen en u verwijzen naar een van de deelnemende ziekenhuizen.

Wat wordt er van u verwacht?

Bij deelname aan de studie vragen wij u de gemaakte afspraken en instructies zo zorgvuldig mogelijk na te komen en ons op de hoogte te houden van eventuele veranderingen in uw gezondheidstoestand.

Waar wordt de studie uitgevoerd?

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Antoni van Leeuwenhoek. Deze studie behandeling gaat worden gegeven in drie ziekenhuizen in Nederland. Het Antoni van Leeuwenhoek, het Erasmus MC Kanker Instituut en het Maastricht UMC.

Onze specialisten

Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

Meer informatie over de studie kunt u terugvinden in het patiënteninformatie formulier (via een van de behandelend centra te verkrijgen) of neem contact met ons op voor meer informatie.

PUMP III studie: terugkerende operabele leveruitzaaiingen

Wat is het doel van de studie?

Het doel is de effectiviteit van aanvullende chemotherapie via de chemopomp na de operatie te onderzoeken bij patiënten met terugkerende leveruitzaaiingen van darmkanker.

Welke behandeling wordt onderzocht?

We onderzoeken de behandeling met chemotherapie (floxuridine) rechtstreeks in het bloedvat naar de lever. De patiënt krijgt de chemotherapie nadat de chirurg eerst de uitzaaiingen in de lever heeft verwijderd door middel van een operatie. Tijdens deze operatie plaatst de chirurg een onderhuidse chemopomp die verbonden is met de slagader naar de lever. Hierdoor komt er vrijwel geen chemotherapie in de rest van het lichaam en zijn de bijwerkingen beperkt. Deze behandeling met chemotherapie direct in de lever via een chemopomp is nieuw in Nederland en is ontwikkeld in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York.

Wat is de opzet van het onderzoek?

De PUMP III studie is een lopende studie waarbij patiënten met terugkerende leveruitzaaiingen van darmkanker behandeld worden met de chemopomp.

In de PUMP III studie wordt de effectiviteit van de behandeling onderzocht. Aan deze studie kunnen 45 patiënten meedoen. Patiënten krijgen naast de standaard operatie waarbij de uitzaaiingen in de lever worden verwijderd aanvullende chemotherapie via de chemopomp. Alle patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen ook de behandeling en controles zoals die nu standaard zijn in Nederland.

Wie komen er in aanmerking voor de studie?

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de kanker kan u deelnemen aan de studie. De uitzaaiingen moeten in de lever teruggekomen zijn na een eerdere leveroperatie voor leveruitzaaiingen. Daarnaast moeten de uitzaaiingen gedurende het ziektetraject beperkt zijn tot de lever en met een operatie te verwijderen zijn. Overleg met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor de studie. Uw specialist kan contact met ons opnemen en u verwijzen naar een van de deelnemende ziekenhuizen.

Wat wordt er van u verwacht?

Bij deelname aan de studie vragen wij u de gemaakte afspraken en instructies zo zorgvuldig mogelijk na te komen en ons op de hoogte te houden van eventuele veranderingen in uw gezondheidstoestand.

Waar wordt de studie uitgevoerd?

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut. De volgende ziekenhuizen bieden (binnenkort) deze behandeling aan: het Erasmus MC, het IJsselland ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Onze specialisten

Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

Meer informatie over de studie kunt u terugvinden in het patiënteninformatie formulier of neem contact met ons op voor meer informatie.

 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo