Voor verwijzers

De pilot studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsings Commissie en is open voor inclusie. De komende maanden zullen de eerste patiënten worden behandeld. In het voorjaar van 2018 zal de PUMP I studie starten. Dit is een gerandomiseerde studie met vergelijkbare in- en exclusiecriteria als de feasilbity studie. In de PUMP I studie worden echter alleen patiënten met een Clinical Risk Score van 0-2 punten geïncludeerd. Er zal worden gerandomiseerd tussen een resectie en resectie met adjuvante HAIP chemotherapie.

Doel van de studie

Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat HAIP chemotherapie veilig en effectief kan worden toegediend.

Voornaamste in- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

 • 18 jaar of ouder
 • ECOG performance score van 0 of 1
 • Clinical Risk Score (CRS) van 0-5 punten
 • De vijf items van de CRS:
  • Lymfklier positieve primaire tumor (PA)
  • Ziektevrij interval <12 maanden (resectie primaire-ontstaan levermetastasen)
  • Aantal levermetastasen >1
  • Grootste metastase >5cm
  • CEA >200ng/ml
 • Histologisch bewezen colorectaal carcinoom
 • Radiologisch bewezen resectabele colorectale levermetastasen
 • Technisch mogelijk de katheter te plaatsen op basis van CT of MRI met adequate arteriële fase
 • Adequate bloedwaarden (zie protocol)

Exclusiecriteria

 • Aanwezigheid van extrahepatische ziekte
 • Tweede primaire maligniteit, behalve in situ carcinoom van cervix, adequaat behandeld non-melanoom huidkanker, of een andere maligniteit tenminste 5 jaar geleden, zonder aanwijzingen voor een recidief.
 • Voorafgaande bestraling of resectie van de lever
 • Colorectale lever metastasen met noodzaak tot two-staged lever resecties
 • (Partiele) vena porta thrombose
 • Zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven
 • Voorgeschiedenis van psychiatrische stoornis die de compliance mogelijk verstoord
 • Ernstige comorbiditeit
 • Transplantaten met noodzaak tot gebruik van immunosuppressiva
 • Grote, niet genezende wonden, ulcera of botfracturen
 • Chronische behandeling met corticosteroïden
 • Ernstige infecties (niet gecontroleerd of behandeling behoevend)
 • Recente behandeling (<28 dagen voor randomisatie) met een ander studiegeneesmiddel of in een andere studie.
 • Elke psychologische, familiaire, sociologische of geografische omstandigheid die mogelijk compliance met het studie protocol en follow-up schema hindert.

Studie design

Pilot studie

PUMP I studie

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wanneer gaan de studies van start?

De pilot studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsings Commissie en is open voor inclusie. De komende maanden zullen de eerste patiënten worden behandeld. In het voorjaar van 2018 zal de PUMP I studie starten. Dit is een gerandomiseerde studie met vergelijkbare in- en exclusiecriteria als de pilot studie. Er zal worden gerandomiseerd tussen een resectie en resectie met adjuvante HAIP chemotherapie bij patiënten met een lage Clinische Risico Score (CRS 0-2).

Waarom wordt er voor de PUMP I studie gekozen voor de subgroep patiënten met een Clinical Risk Score (CRS) van 0-2 zonder extrahepatische ziekte?

Recent onderzoek van Dr. B. Groot Koerkamp in het Journal of Clinical Oncology (J Clin Oncol. 2017 Jun 10;35(17):1938-1944) laat zien dat juist in deze subgroep de effectiviteit van HAIP chemotherapie het grootste lijkt te zijn. In de retrospectieve analyse waarbij 2368 patiënten die in de periode van 1992 tot 2012 een resectie hebben ondergaan voor colorectale levermetastasen was het verschil in overleving 2 jaar. (67 maanden met HAIP chemotherapie (n=785) versus 44 maanden zonder HAIP chemotherapie (n=1583, P<0.001)). Bij patiënten met een CRS 0-2 was dit verschil 3 jaar (89 maanden met HAIP chemotherapie versus 53 zonder HAIP chemotherapie, P<0.001). Voor de pilot studie is geen restrictie aan de CRS gegeven om de inclusie en haalbaarheid van de pilot te vergroten.

Is er voor patiënten met een CRS van 3-5 zonder extrahepatische ziekte een alternatief?

Vanuit het Erasmus MC Kankerinstituut wordt in een landelijke studie onderzocht wat de effectiviteit is van adjuvante systemische chemotherapie na resectie van colorectale levermetastasen bij patiënten met een CRS van 3-5. Dit is de CHARISMA studie. Hoofdonderzoeker van de CHARISMA studie is Dr. D.J. Grünhagen. In de pilot van de PUMP I studie worden wel patiënten met CRS van 3-5 geïncludeerd.

Hoe wordt de CRS berekend in de PUMP I studie bij een gelijktijdige resectie van de primaire tumor en de levermetastase(n)?

Preoperatief zal in deze situatie de klierstatus van de primaire tumor nog ontbreken. Om in aanmerking te komen voor de studie in deze situatie mogen alleen patiënten met een CRS van 0 of 1 worden geïncludeerd, zodat de postoperatieve CRS maximaal 2 zal worden als de klierstatus van de primaire tumor positief blijkt te zijn.

Wordt de behandeling in meerdere centra in Nederland beschikbaar gemaakt?

Er is bewust gekozen om in de beginfase met een klein aantal centra te starten. De behandeling vereiste specifieke expertise en training van een multidisciplinair behandelteam, daarom wordt de behandeling gecentraliseerd ingevoerd. Mocht uw centrum interesse hebben in deelname aan de studie, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via pump@erasmusmc.nl. Er zal tijdens het verloop van de studie worden overwogen of het aantal deelnemende centra kan worden uitgebreid. Onder verwijzerinformatie kunt u informatie vinden over het verwijzen van patiënten voor de behandeling.

De pomp

Kan de pomp door iedereen worden aangeprikt of moet hiervoor een training voor zijn gevolgd?

Het aanprikken van de pomp dient alleen door getrainde verpleegkundigen of onderzoekers te worden verricht.

Welke materialen worden gebruikt voor het aanprikken van de pomp?

Gebruik altijd bijgeleverde naalden van de fabrikant voor het aanprikken van de pomp en de side-port. Er zijn hiervoor protocollen beschikbaar. Alternatieve naalden kunnen schade aan het siliconen lumen veroorzaken.

Waar wordt de side port van de pomp voor gebruikt?

Het aanprikken van de side port is nodig bij de technetiumscan, ook wel een flowstudie genoemd. Via de side port kan direct worden geflushed. Het reservoir is hiervoor niet geschikt.

Is het mogelijk om bloed af te nemen via de side port?

Het is niet mogelijk om te aspireren via de side port, pogingen kunnen schade aan de pomp en katheter veroorzaken waardoor de behandeling mogelijk gestaakt moet worden.

Is de pomp compatibel met de MRI?

Een MRI tot 3 Tesla heeft geen effecten op de prestaties van de pomp. Minimale distorsies van het MRI beeld zijn mogelijk afhankelijk van de MRI instellingen en doelgebied van de MRI.

Wat gebeurt er met de pomp na het einde van de behandeling?

Op wens van de patiënt kan de pomp met een kleine ingreep worden verwijderd. Hier is geen laparotomie nodig maar een kleine incisie over het litteken bij de pomppocket. De katheter wordt onderbonden.

Waar kunnen patiënten en verwijzers terecht met aanvullende vragen over de behandeling?

Patiënten kunnen worden verwezen naar de website. Indien u een patiënt wilt doorverwijzen of vragen hebt over de studie dan kunt u direct contact opnemen met het onderzoeksteam via pump@erasmusmc.nl. Daarnaast kunt u bij verwijzersinformatie aanvullende informatie vinden voor het verwijzen van patiënten naar deelnemende centra.